علی حدادی ×

نشست علی حدادی با فرماندار نظرآباد و پیگیری امور شهرستان

مدیر آبان 26, 1401 0
نشست علی حدادی با فرماندار نظرآباد و پیگیری امور شهرستان
نشست علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان نظرآباد پیرامون موضوعات توسعه و رفع موانع و مشکلات شهرستان

نشست علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار محترم شهرستان نظرآباد پیرامون موضوعات توسعه و رفع موانع و مشکلات شهرستان