• رهبر-بیداری-اسلامی-امام-خامنه-ای

  همین سه باور…

  ادامه مطلب

  سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم امام، در همهی حرکتهای امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان داد. امام با دل خود با مردم حرف زد، مردم هم با جان خود به او لبیک گفتند، به وسط میدان آمدند و مردانه ایستادند و حرکتی که از هیچ نقطهای از دنیا نسبت به آن، نگاه محبتآمیزی وجود نداشت و دست کمکی دراز نشد، بتدریج به سمت پیروزی حرکت کرد و در نهایت به پیروزی رسید. این سه باور در امام – یعنی باور به خدا، باور به مردم، باور به خود – محور همهی تصمیمگیریهای او، همهی اقدامهای او و همهی سیاستهای او شد. امام خامنه ای

 • D-All-Graphic

  شور انقلابی

  View demo

  مراقب باشيد. شور انقلابى را اندكى نبايد كاهش داد. انگيزه‌ى انقلابى بايد روزبه‌روز در دلهاى من و شما افزايش پيدا كند. اين كوه‌هاى گوناگون مشكلاتى كه بر سر راه مستضعفين عالم قرار دارد، جز با قدرت عزم و اراده‌ى پولادين مؤمن برداشته نخواهد شد. هدف فقط سر و سامان دادن به وضع كشور نيست. دنياى اسلام، بلكه جامعه‌ى بشريت نيازمند كمك به آنها از سوى اسلام و امت اسلامى است
  امام خامنه ای

 • 1_jpg

  در مکتب ولایت

  ادامه مطلب

  همان تحریم‌ کنندگان دیروز، امروز از اینکه ملت ایران دارد به قدرت اول نظامی منطقه تبدیل می‌ شود، دست و پا می‌زنند! جمهوری اسلامی ثابت کرده در دفاع از خود کاملاً مقتدرانه عمل میکند؛ همه‌ ی ملت مثل یک مشت مستحکم گرد هم می‌ آیند و در مقابل متجاوز و مهاجم غیرمنطقی می‌ ایستند. امام خامنه ای

1 / 1

نقشه