علی حدادی ×

نشست تخصصی شش ساعته با هفت وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم

مدیر مرداد 23, 1400 0
نشست تخصصی شش ساعته با هفت وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم
نشست تخصصی شش ساعته فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با هفت وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم

نشست تخصصی شش ساعته فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با هفت وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم
علی حدادی نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی سوالات خود را با وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم مطرح کرد.