علی حدادی ×

علی حدادی به هراه 53 نماینده خواستار رای‌گیری مجدد درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شدند

مدیر بهمن 15, 1399 0
علی حدادی به هراه 53 نماینده خواستار رای‌گیری مجدد درباره طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شدند
علی حدادی به هراه 53 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس شدند

متن درخواست این 54 نماینده به شرح زیر است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

بدینوسیله امضاکنندگان درخواست اعمل ماده 130 آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز اعمال ماده 120 و 121 آیین‌نامه داخلی به‌صورت قیام و قعود را داریم و امیدواریم در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد.

در ماده 120 آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است: “هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان به ‏جاى استفاده از دستگاه الکترونیکى و یا قیام و قعود رأى علنى با ورقه را تقاضا نمایند. ابتدائاً بدون بحث نسبت به درخواست، رأى‏گیرى به‌عمل مى‏آید و درصورت تصویب درخواست، اصل موضوع با ورقه و به‌طور علنى به رأى گذاشته می‌شود”.

در ماده 121 آیین نامه داخلی مجلس نیز آورده شده: “در رأى علنى با ورقه، هر نماینده داراى سه ‏نوع کارت سفید، کبود و زرد است که اسم آن نماینده روى کارت‌ها چاپ شده است. کارت سفید علامت قبول، کارت کبود علامت رد و کارت زرد علامت امتناع است. هنگام اخذ رأى علنى با ورقه، نمایندگان کارت سفید یا کبود یا زرد خودشان را با نظارت دبیران در گلدان‌ها می‌ریزند. نمایندگانى که رأى ندهند و یا بعد از اعلام اخذ رأى از تالار جلسه خارج شوند، ممتنع محسوب می‌شوند.
تبصره- اسامى موافقین، مخالفین و ممتنعین و کسانى که در رأى‏گیرى شرکت نکرده و یا بعد از اعلام أخذ رأى از تالار خارج شده‏اند، بدون اینکه در جلسه قرائت شود، درصورت مشروح مذاکرات مجلس ثبت می‌گردد”.

ماده 130 این آیین‌نامه تصریح می‌کند: “اگر طرحى مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‏هاى موضوع اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسى واقع نشد بدون تغییر اساسى تا شش ماه دیگر نمى‏توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضاى کتبى پنجاه نفر نماینده و تصویب مجلس.”

اسامی:

1- روح الله ایزدخواه

2- علی خضریان

3- وحید جلال زاده

4- ابراهیم عزیزی

5- احمد نادری

6- محسن زنگنه

7- علی‌اصغر باقرزاده

8- عباس مقتدایی

9- رمضانعلی سنگدوینی

10- عباس گلرو

11- فاطمه محمدبیگی

12- الهام آزاد

13- زهره الهیان

14- سید محمد موسوی

15- فاطمه رحمانی

16- علیرضا عباسی

17- مهدی عسگری

18- ابراهیم رضائی

19-حسین جلالی

20- محمدرضا احمدی

21- حسین رئیسی

22- مهدی طغیانی

23- جلال رشیدی کوچی

24- سید جواد ساداتی‌نژاد

25- محمدرضا پورابراهیمی

26- محمد رشیدی

27- روح الله متفکر آزاد

28- مجید نصیرایی

29- سید مسعود خاتمی

30-عبدالعلی رحیمی مظفری

31- محمدرضا دشتی اردکانی

32- محمدجواد عسگری

33- صدیف بدری

34- علی اصغر عنابستانی

35- علی اکبر بسطامی

36- محمدعلی زارعی

37- مهدی سعادتی

38- حسن شجاعی

39- علی حدادی

40- مجتبی رضاخواه

41- احمد راستینه

42- سید احسان قاضی زاده هاشمی

43- رضا حاجی‌پور

44- مهدی باقری

45- سید نظام الدین موسوی

46- حسین رجائی

47- علیرضا سلیمی

48- علی اکبر کریمی

49- علیرضا نظری

50- حسینعلی حاجی دلیگانی

51- علی اکبر فیروزجایی

52- سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی

53- احمد علیرضا بیگی

54- روح الله نجابت