علی حدادی ×

دیدار علی حدادی با سرکار خانم عزیزی رئیس منابع طبیعی شهرستان چهارباغ

مدیر خرداد 18, 1401 0
دیدار علی حدادی با سرکار خانم عزیزی رئیس منابع طبیعی شهرستان چهارباغ
دیدار علی حدادی نماینده مردم مجلس شورای اسلامی با سرکار خانم عزیزی رئیس منابع طبیعی شهرستان چهارباغ از خانواده محترم شهدا

دیدار علی حدادی نماینده مردم مجلس شورای اسلامی با سرکار خانم عزیزی رئیس منابع طبیعی شهرستان چهارباغ از خانواده محترم شهدا