علی حدادی ×

دیدار رییس و اعضای شورای بخش رامجین باعلی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

مدیر خرداد 7, 1401 0
دیدار رییس و اعضای شورای بخش رامجین باعلی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
دیدار رییس و اعضای شورای بخش رامجین باعلی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص مرتفع کردن مشکلات جاده سهیلیه

دیدار رییس و اعضای شورای بخش رامجین باعلی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص مرتفع کردن مشکلات جاده سهیلیه لازم به ذکر است گزارشی از سوی شورای بخش رامجین در این نشست ارایه گردید.