علی حدادی ×

حمایت علی حادی از کارگران ساختمانی در بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در صحن مجلس

مدیر فروردین 16, 1401 0
حمایت علی حادی از کارگران ساختمانی در بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در صحن مجلس
علی حادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظراّباد، طالقان و چهارباغ در مجلس از بیمه کارگران ساختمانی در بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در صحن مجلس حمایت کرد

علی حادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظراّباد، طالقان و چهارباغ در مجلس از بیمه کارگران ساختمانی در بررسی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در صحن مجلس حمایت کرد.