علی حدادی ×

حضور استاندار محترم البرز در دفتر علی حدادی

مدیر فروردین 20, 1401 0
حضور استاندار محترم البرز در دفتر علی حدادی
حضور استاندار محترم جناب دکترعبدالهی در دفتر نماینده مجلس بهمراه سرپرست فرمانداری طالقان و بررسی وضعیت ومباحث مرتبط با شهرستان طالقان

حضور استاندار محترم جناب دکترعبدالهی در دفتر نماینده مجلس بهمراه سرپرست فرمانداری طالقان و بررسی وضعیت ومباحث مرتبط با شهرستان طالقان