علی حدادی ×

بازدید میدانی از روستاهای نویزک و سگران در طالقان

مدیر خرداد 5, 1401 0
بازدید میدانی از روستاهای نویزک و سگران در طالقان
علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ ضمن حضور و بازدید میدانی از روستاهای نویزان و سگران در طالقان طی بازدید میدانی مشکلات این روستاها را بررسی کرد

علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ ضمن حضور و بازدید میدانی از روستاهای نویزان و سگران در طالقان طی بازدید میدانی مشکلات این روستاها را بررسی کرد.