علی حدادی ×

آراء اعتماد علی حدادی به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

مدیر شهریور 4, 1400 0
آراء اعتماد علی حدادی به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
آراء علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

آراء علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم
شفافیت آراء نمایندگان