دکتر علی حدادی ×

علی حدادی:

فراکسیون ایثار و شهادت از آقای قاضی زاده هاشمی حمایت می‌کند

مدیر شهریور 17, 1400 0
فراکسیون ایثار و شهادت از آقای قاضی زاده هاشمی حمایت می‌کند
علی حدادی عضو شورای مرکزی فراکسیون ایثار و شهادت، از جلسه این فراکسیون با قاضی زاده هاشمی، رییس آینده بنیاد شهید خبرداد

علی حدادی عضو شورای مرکزی فراکسیون ایثار و شهادت، از جلسه این فراکسیون با قاضی زاده هاشمی، رییس آینده بنیاد شهید خبرداد.

وی ضمن بیان حمایت فراکسیون ایثار و شهادت از قاضی زاده هاشمی بعنوان ریاست بنیادشهید اظهار داشت: در این جلسه انتظارات نمایندگان مجلس از رئیس آینده بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد حمایت از خانواده شهدا و فرزندان شهدا و همچنین تبدیل عضویت فرزندان شهدا و ایثارگران در دستگاه ها و حمایت از خانواده شهدا در بخشهای بهداشت و درمان و … مطرح شد.