علی حدادی ×

علی حدادی، عضو ناظر کمیسون ماده ده احزاب:

اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار قرار گرفت/ نظارت بر عملکرد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون جدید

مدیر خرداد 21, 1400 0
اصلاح قانون انتخابات شوراها در دستور کار قرار گرفت/ نظارت بر عملکرد اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون جدید
علی حدادی در نشست هماهنگی شورای نظارت و ناظرین صندوق ها شهرستان چهارباغ گفت: کلیات اصلاح قانون انتخابات شوراها در صحن قرار گرفته شد

نماینده مردم شریف ساوجبلاغ نظراباد طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی به جد دنبال می شود.
علی حدادی در نشست هماهنگی شورای نظارت و ناظرین صندوق ها شهرستان چهارباغ گفت: کلیات اصلاح قانون انتخابات شوراها در صحن قرار گرفته شد.
وی ضمن اشاره به این موضوع که در قانون فعلی در موضوع نظارت بر شوراها خلع وجود دارد، گفت: بررسی دو طرح در کمیسیون امر داخلی و شوراها در دستور کار قرار گفته است.
وی در ادامه افزود: در اصلاح قانون جدید که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها پیش بینی شده است که عامل بازدارنده ای به منظور پیشگیری از تخلفات و کارامدسازی شوراها خواهد داشت.
وی ضمن تشریح به این موضوع که این طرح در موضوع کارامدسازی نقش شوراها بسیار موثر است ادامه داد: یکی از خلل های مهمی که در قانون مربوط به شورها وجود دارد عدم نظارت بر عملکرد افرادی است که وارد شوراهای اسلامی می شدند .بر این اساس با تشکیل هیات نظارت عملکرد شوراها طی چهار سال فعالیت آنها رصد و نظارت خواهد شد.