علی حدادی ×

گزارش تصویری ششمین نشست تخصصی بانوان در غرب استان البرز – الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

مدیر بهمن 6, 1401 0
گزارش تصویری ششمین نشست تخصصی بانوان در غرب استان البرز – الگوی سوم زن مسلمان ایرانی
گزارش تصویری ششمین نشست تخصصی بانوان در غرب استان البرز – الگوی سوم زن مسلمان ایرانی این نشست در تاریخ 6 بهمن 1401 به همت امور بانوان دفتر علی حدادی، نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد

گزارش تصویری ششمین نشست تخصصی بانوان در غرب استان البرز – الگوی سوم زن مسلمان ایرانی

این نشست در تاریخ 6 بهمن 1401 به همت امور بانوان دفتر علی حدادی، نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.