علی حدادی ×

نشست مدیر و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان نظرآباد با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

مدیر آذر 3, 1401 0
نشست مدیر و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان نظرآباد با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
نشست مدیر و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان نظرآباد با علی حدادی نماینده مردم شریف در مجلس شورای اسلامی

نشست مدیر و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان نظرآباد با علی حدادی نماینده مردم شریف در مجلس شورای اسلامی

مدیر و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان شهرستان نظرآباد با علی حدادی دیدار و گفتگو کردند. در این نشست پیگیریهای صورت گرفته پس از نشست قبلی که آبان ماه سال جاری بود، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا رفع مشکلات کانون و بازنشستگان نجیب پیگیریها به جد انجام شود.