علی حدادی ×

دیدار علی حدادی با وزیر نیرو و مطالبه حق مردم

مدیر تیر 14, 1401 0
دیدار علی حدادی با وزیر نیرو و مطالبه حق مردم
نشست دکتر جعفری لور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل مهندسی آب و فاضلاب کشور با علی حدادی ؛نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظراباد، طالقان و چهارباغ

نشست دکتر جعفری لور معاون وزیر نیرو و مدیرعامل مهندسی آب و فاضلاب کشور با علی حدادی ؛نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظراباد، طالقان و چهارباغ