علی حدادی ×

گزارش صدا و سیما از نظارت میدانی علی حدادی از روستاهای پائین طالقان

مدیر مرداد 8, 1400 0
گزارش صدا و سیما از نظارت میدانی علی حدادی از روستاهای پائین طالقان
گزارش صدا و سیما از حضور علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در روستاهای بخش مرکزی طالقان و بررسی مشکلات اهالی این بخش.
گزارش صدا و سیما از حضور علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در روستاهای بخش مرکزی طالقان و بررسی مشکلات اهالی این بخش.