علی حدادی ×

مصاحبه علی حدادی با برنامه رکن چهارم شبکه شما در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

مدیر بهمن 8, 1399 0
مصاحبه علی حدادی با برنامه رکن چهارم شبکه شما در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تاریخ 3 بهمن 1399 در برنامه رکن چهارم شبکه شما حضور یافت

علی حدادی نماینده مجلس شورای اسلامی در این برنامه در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا و نظارت بر عملکرد آنها صحبت کرد.

حدادی گفت که قرار است 6 ماه قبل از انتخابات آزمونی برگزار شود تا کاندیداهای شوراهای شهر و روستا سنجش شوند. که این موضوع به علت نبود وقت در انتخابات شورای شهر و روستا 1400 برگزار نخواهد شد.

رئیس شورای نظارت بر انتخابات استان البرز گفت: سنجش صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز بهتر خواهد شد و سازمان اطلاعات سپاه نیز به مراجع 4 گانه استعلام افزوده شده است.

نماینده مردم استان البرز بیان کرد که ضمن اینکه باید افراد پاکدست، سالم، متعهد و تحصیلکرده وارد شوراهای شهر و روستا شوند، تحصیلات آنها نیز باید مرتبط با مدیریت شهری باشد.

حدادی افزود که نقش شوراهای شهر و روستا باید پر رنگ تر شود و از حالت شورای شهرداری ها خارج شوند همچنین باید صلاحیت آنها به خوبی سنجیده شود تا افراد پاکدست و سالم و متعهد وارد شوراهای شهر شوند.

افزایش نقش شورای شهر و نیاز به پاکدستی آنان

بخش کامل سخنان علی حدادی در برنامه رکن چهارم شبکه شما