علی حدادی ×

علی حدادی در مراسم تقدیر و تجلیل ازجمعی گروههای هنری شهرستان ساوجبلاغ:

طرح های فرهنگی و ورزشی کشور به جد دنبال شود

مدیر تیر 24, 1400 0
طرح های فرهنگی و ورزشی کشور به جد دنبال شود
نماینده مردم ساوجبلاغ ،نظرآباد ،طالقان وچهار باغ در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح های فرهنگی و ورزشی با توجه به استعدادهای قابل توجهی که در این زمینه در کشور شاهد هستیم باید به جد مورد پیگیری قرار گیرند

نماینده مردم ساوجبلاغ ،نظرآباد ،طالقان وچهار باغ در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح های فرهنگی و ورزشی با توجه به استعدادهای قابل توجهی که در این زمینه در کشور شاهد هستیم باید به جد مورد پیگیری قرار گیرند.

علی حدادی روز پنجشنبه در جمع هنرمندان ساوجبلاغ افزود: در اعتبارات تملک دارایی که تخصیص داده شده برای ساوجبلاغ افزایش قابل توجهی داشتیم با توجه به اهمیت طرح های فرهنگی درصدد جذب اعتباری بیشتری هستیم .

وی ادامه داد: حمایت و تقویت گروههای فرهنگی ،هنری و توجه به مساله بیمه آنان نیز باید دردست اجرا قرار گیرد.

حدادی گفت: البرز به ویژه ساوجبلاغ ،نظرآباد و طالقان وچهار باغ ظرفیتهای خوبی دارند که هرچه بیشتر برای توسعه باید از آنها بهره برد.

وی یاد آورشد: امروز ایثارگران مستعدی را داریم که باید بسترها را برای پیشرفت هرچه بیشتر آنان فراهم کنیم.

نماینده مردم ساوجبلاغ در ادامه بیان داشت: تولید واکسن کرونا در البرز افتخار بزرگی است که باید با تلاش در این زمینه بالندگی بیشتری را برای کشور به ارمغان آورد.

وی تاکید کرد: استعدادها در دولت انقلابی مد نظر خواهد بود و در این زمینه گروههای فرهنگی در اولویت برنامه ای خود است./ایرنا