علی حدادی ×

صنعت خودرو می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود اگر از مدیریت ناکارآمد خلاص شود

مدیر اردیبهشت 29, 1401 0
صنعت خودرو می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود اگر از مدیریت ناکارآمد خلاص شود
علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران تاکید کرد: صنعت خودرو می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود اگر از مدیریت ناکارآمد خلاص شود

علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نمایشگاه خودرو تهران تاکید کرد: صنعت خودرو می تواند زمینه ساز رشد اقتصادی شود اگر از مدیریت ناکارآمد خلاص شود.