علی حدادی ×

شفافیت آراء علی حدادی

مدیر بهمن 29, 1402 0
شفافیت آراء علی حدادی
علی حدادی با عمل به وعده‌ای که در دوران انتخابات مبنی بر شفافیت آراء به مردم شریف حوزه انتخابیه داده بود تمام تلاش خود را برای این مهم انجام داد و ضمن انتشار آراء مهم در فضای مجازی در تصویب طرح شفافیت آراء نیز به صورت فعال تلاش نمود

شفافیت آراء

علی حدادی با عمل به وعده‌ای که در دوران انتخابات مبنی بر شفافیت آراء به مردم شریف حوزه انتخابیه داده بود تمام تلاش خود را برای این مهم انجام داد و ضمن انتشار آراء مهم در فضای مجازی در تصویب طرح شفافیت آراء نیز به صورت فعال تلاش نمود.

برخی از تلاش علی حدادی در جهت شفافیت آراء:

  • انتشار شفاف و علنی آراء طرح ها و لوایح مهم از طریق رسانه‌های ارتباطی
  • رأی موافق به طرح شفافیت آراء قوای سه گانه
  • دو بار ارسال نامه به هیأت رئیسه مجلس برای درخواست بررسی مجدد طرح شفافیت آراء در صحن علنی مجلس شورای اسلامی
  • درخواست داوطلبانه از هیأت رئیسه مجلس برای راه اندازی و انتشار آراء علی حدادی در سامانه شفافیت آراء مجلس شورای اسلامی
  • انجام مصاحبه با رسانه‌های محترم در خصوص حمایت از طرح شفافیت آراء