علی حدادی ×

دیدار نوروزی اعضای شورای شهر و شهردار چهارباغ با نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان چهارباغ

مدیر فروردین 20, 1401 0
دیدار نوروزی اعضای شورای شهر و شهردار چهارباغ با نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان چهارباغ
دیدار نوروزی اعضای شورای شهر و شهردار چهارباغ با علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان چهارباغ در مجلس شورای اسلامی

دیدار نوروزی اعضای شورای شهر و شهردار چهارباغ با علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان چهارباغ در مجلس شورای اسلامی