علی حدادی ×

دیدار علی حدادی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

مدیر تیر 5, 1400 0
دیدار علی حدادی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ
علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با حضور در مجموعه قضایی شهرستان ساوجبلاغ، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دادگستری و پرسنل این مجموعه تبریک گفت

علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با حضور در مجموعه قضایی شهرستان ساوجبلاغ، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دادگستری و پرسنل این مجموعه تبریک گفت.