علی حدادی ×

دیدار علی حدادی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ.

مدیر تیر 18, 1401 0
دیدار علی حدادی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ.
دیدار علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ

دیدار علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ.

در این دیدار مشکلات و مطالبات مردم مورد بررسی قرار گرفت.