علی حدادی ×

دیداری علی حدادی با جمعی از معتمدین محله ینگی امام

مدیر تیر 18, 1401 0
دیداری علی حدادی با جمعی از معتمدین محله ینگی امام
دیدار مردمی علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با جمعی از معتمدین محله ینگی امام، در این دیدار چهره به چهره مطالبات مردمی و مسائل محله ینگی امام مورد بررسی قرار گرفت

دیدار مردمی علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با جمعی از معتمدین محله ینگی امام، در این دیدار چهره به چهره مطالبات مردمی و مسائل محله ینگی امام مورد بررسی قرار گرفت .