علی حدادی ×

تقدیر مجلس از علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ

مدیر آبان 19, 1401 0
تقدیر مجلس از علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ
تقدیر مجلس از علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ ،نظرآباد ،طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی

طی اعلام هیأبت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی حدادی، بعنوان یکی از منظم ترین نمایندگانی که در جلسات علنی و کمیسیون امور داخلی وشوراها حضور داشته مورد تقدیر قرار گرفت.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای علی حدادی

نماینده محترم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ

برابر گزارش سامانه حضور و غیاب، جنابعالی طی سه ماهه اول اجلاسیه سوم دوره یازدهم مجلس شوارای اسلامی (1401/03/07 لغایت 1401/06/06) یکی از نمایندگانی بوده‌اید که منظم‌ترین حضور را در جلسات علنی و کمیسیون متوبع را داشته‌اید.

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی هیأت رئیسه مجلس را به خاطر نظم و تعهد درخور تحسین آن برادر ارجمند تقدیم می‌دارد.

احمد امیرآبادی فراهانی

عضو هیأت رئیسه مجلس