علی حدادی ×

بازدید میدانی علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیریت شهری گلسار

مدیر تیر 14, 1401 0
بازدید میدانی علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به همراه مدیریت شهری گلسار
علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی به همراه شهردار و اعضای شورای شهر از بخش های شهر گلسار در راستای بررسی و رفع مشکلات موجود بازدید به عمل آوردند

علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی به همراه شهردار و اعضای شورای شهر از بخش های شهر گلسار در راستای بررسی و رفع مشکلات موجود بازدید به عمل آوردند.