علی حدادی ×

بازدید میدانی علی حدادی از روستاهای یعقوب آباد، اسماعیل آباد، شور قلعه پایین و خیرآباد شهرستان چهارباغ

مدیر اسفند 21, 1400 0
بازدید میدانی علی حدادی از روستاهای یعقوب آباد، اسماعیل آباد، شور قلعه پایین و خیرآباد شهرستان چهارباغ
بازدید میدانی علی حدادی؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از روستاهای یعقوب آباد، اسماعیل آباد، شور قلعه پایین و خیرآباد شهرستان چهارباغ با حضور اعضای محترم شورای این روستاها

بازدید میدانی علی حدادی؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از روستاهای یعقوب آباد، اسماعیل آباد، شور قلعه پایین و خیرآباد شهرستان چهارباغ با حضور اعضای محترم شورای این روستاها.

در این بازدید میدانی اعضای شوراها و دهیاران ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت های خود عمده مشکلات روستاها را بیان نمودند.