علی حدادی ×

بازدید میدانی علی حدادی از ایستگاه خدمات رسان نوروزی و پایگاه انتظامی شهرستان چهارباغ

مدیر فروردین 7, 1401 0
بازدید میدانی علی حدادی از ایستگاه خدمات رسان نوروزی و پایگاه انتظامی شهرستان چهارباغ
بازدید میدانی علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و فرماندار محترم شهرستان چهارباغ از ایستگاههای خدمات رسان نوروزی و پایگاه انتظامی شهرستان چهارباغ

بازدید میدانی علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ و فرماندار محترم شهرستان چهارباغ از ایستگاههای خدمات رسان نوروزی و پایگاه انتظامی شهرستان چهارباغ