علی حدادی ×

بازدید علی حدادی از مزارع کشاورزی شهرستان طالقان

مدیر خرداد 26, 1401 0
بازدید علی حدادی از مزارع کشاورزی شهرستان طالقان
علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای حصیران و منگلان شهرستان طالقان از نزدیک با مزرعه تولیدی و کشاورزی این دو روستا بازدید کرد

علی حدادی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با حضور در روستای حصیران و منگلان شهرستان طالقان از نزدیک با مزرعه تولیدی و کشاورزی این دو روستا بازدید کرد.

گفتنی است در این بازدید مشکلات و موانع حوزه کشاورزی بررسی شد و پیگری های جهت گسترش و حمایت ،کشاورزی از مسئولین جهاد مطالبه شد.