دکتر علی حدادی ×

پیام تبریک نوروز سال 1400

مدیر اسفند 30, 1399 0
پیام تبریک نوروز سال 1400
علی حدادی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک نوروز سال 1400 عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی را شرح داد

پیام نوروزی سال 1400

علی حدادی نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک نوروز سال 1400 عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی را شرح داد.

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها