دکتر علی حدادی ×

مهمترین اولویت های مجلس چه خواهد بود؟|فیلم

مدیر تیر 4, 1399 0
مهمترین اولویت های مجلس چه خواهد بود؟|فیلم
گفتگوی پارسینه با علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ،طالقان،نظرآباد و چهارباغ مهمترین اولویت های مجلس چه خواهد بود؟