دکتر علی حدادی ×

دیدار نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهار باغ با فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نظرآباد

مدیر مهر 24, 1400 0
دیدار نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهار باغ با فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نظرآباد
دیدار نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ،نظرآباد،طالقان و چهار باغ با فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نظرآباد

علی حدادی نماینده مردم شریف شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ با فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نظرآباد دیدار کرد.