علی حدادی ×

حضور در ملک آباد چهارباغ

مدیر آذر 18, 1399 0
حضور در ملک آباد چهارباغ
بازدید از منطقه ملک آباد و گفتگو با مردم

علی حدادی به همراه رئیس شورای شهر و شهردار چهارباغ از منطقه ملک آباد بازدید و بر ساماندهی آبهای سطحی که تجمع و فاضلاب آن موجب آلودگی زیست محیطی و بوی نامطبوع در منطقه شده تاکید کرد.

همچنین جدول کشی معابر از مواردی بود که در این بازدید به آن تاکید شد.

عدم جمع آوری و ساماندهی آبهای سطحی در ملک آباد چهارباغ از مشکلاتی بود که در دیدارهای مردمی و از طریق پیام در فضای مجازی و راههای ارتباطی با نماینده مردم مطرح شده بود.