علی حدادی ×

جلسه مجمع نمایندگان استان البرز با استاندار محترم

مدیر تیر 4, 1401 0
جلسه مجمع نمایندگان استان البرز با  استاندار محترم
جلسه مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی با استاندار محترم استان البرز برگزار گردید

جلسه مجمع نمایندگان استان البرز در مجلس شورای اسلامی با استاندار محترم استان البرز برگزار گردید.