علی حدادی ×

تشکیل کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها

مدیر اردیبهشت 1, 1400 0
تشکیل کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها
سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از تشکیل کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها خبرداد

علی حدادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت گفت: درباره افزایش تعداد حوزه های انتخابیه و نمایندگان کارگروهی در کمیسیون امورداخلی و شوراها به ریاست صباغیان بافقی تشکیل شده و این موضوع در حال پیگیری است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: پس از بررسی، در صحن کمیسیون این موضوع مطرح می شود تا بعد از جمع بندی در دستور کار صحن قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه براساس قانون می توان هر 10 سال 20 کرسی به تعداد کرسی های مجلس اضافه کرد، افزود: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، 40 نفر به تعداد نمایندگان فعلی مجلس اضافه می‌شود که البته دارای اما و اگرهایی بوده که مهم ترین آن پذیرش بار مالی طرح توسط دولت است.

حدادی تصریح کرد: ملاحظات دیگری نیز نسبت به هریک از حوزه های انتخابیه وجوددارد که کارگروه کمیسیون در حال بررسی آن ها است تا در صحن کمیسیون مطرح شود.