علی حدادی ×

دیدار علی حدادی با خانواده شهید علی اصغر سلطان محمدی

مدیر مرداد 7, 1400 0
دیدار علی حدادی با خانواده شهید علی اصغر سلطان محمدی
علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در روستای گلیرد و نظارت میدانی از این روستا و دیدار با مردم روستای گلیرد. با حضور در منزل شهید والا مقام علی اصغر سلطان محمدی با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد

علی حدادی نماینده مردم شریف ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در روستای گلیرد و نظارت میدانی از این روستا و دیدار با مردم روستای گلیرد. با حضور در منزل شهید والا مقام علی اصغر سلطان محمدی با خانواده این شهید بزرگوار دیدار کرد.