در نگاه تصاویر

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج

پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی

آبان ۱۷, ۱۳۹۴
افتتاح آسفالت روستاهای سرهه و سنج

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
علی حدادی

بازدید و بررسی مشکلات شرکت های صنعتی هشتگرد

بازدید و بررسی مشکلات شرکت های صنعتی هشتگرد  پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی 
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
طالقان

بازدید و برسی مشکلات روستاهای طالقان به همراه مشاور رئیس جمهور

بازدید و برسی مشکلات روستاهای طالقان به همراه مشاور رئیس جمهور پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
دیدار با خانواده شهید ابراهیمی

دیدار علی حدادی با خانواده شهید ابراهیمی سال ۹۲

دیدار علی حدادی با خانواده شهید ابراهیمی