افتتاح پروژه

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج

پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی

آبان ۱۷, ۱۳۹۴
افتتاح آسفالت روستاهای سرهه و سنج

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج

افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
علی حدادی

بازدید و بررسی مشکلات شرکت های صنعتی هشتگرد

بازدید و بررسی مشکلات شرکت های صنعتی هشتگرد  پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی 
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
طالقان

بازدید و برسی مشکلات روستاهای طالقان به همراه مشاور رئیس جمهور

بازدید و برسی مشکلات روستاهای طالقان به همراه مشاور رئیس جمهور پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی
آبان ۱۷, ۱۳۹۴
010

افتتاح پروژه های دهه فجر ۹۱

پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی