دیدارها

دیدار علی حدادی با خانواده شهید ابراهیمی

آبان ۱۷, ۱۳۹۴
دیدار با خانواده شهید ابراهیمی

دیدار علی حدادی با خانواده شهید ابراهیمی سال ۹۲

دیدار علی حدادی با خانواده شهید ابراهیمی
مرداد ۹, ۱۳۹۴
دیدار علی حدادی با روحانیت

دیدار علی حدادی با روحانیت شهرستان نظرآباد

دیدار  علی حدادی با روحانیت شهرستان نظرآباد پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی