اعلام حمایت انجمن خوشنویسان نوین ایران از علی حدادی

حمایت هنرمند نامی منطقه و انجمن خوشنویسان نوین ایران از”علی حدادی”خادم مردم.

به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی علی حدادی، انجمن خوشنویسان نوین ایران طی بیانیه ای از علی حدادی حمایت کردند.

در این بیانیه آمده است:همگی رادمردانه و با باور قلبی حامیت هستیم

54

یک دیدگاه