مقاومت در برابر ریاضت

بارها شنیده‌ایم که اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد ریاضتی نامیده‌اند. این سوال برای بسیاری بوجود آمده که اگر اقتصاد مقاومتی الگوی متفاوتی است، چه تفاوتی با اقتصاد ریاضتی دارد؟ یکی از رایج‌ترین شیوه‌های شناخت، استفاده از تقابل اضداد است. همان که می‌گوییم تعرف الاشیاء باضدادها. هر چیزی را در تقابل با ضدش تعریف میکنیم.


علی حدادی/ اقتصاد ریاضتی آن چیزی است که بعد از بحران بدهی‌ها در دهه اول قرن ۲۱ در اروپا شکل گرفت. در آن دوران، دولت‌های اروپایی و آمریکایی برای کمک به شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گزاری و بانک‌ها، حدود ۲۰ تریلیون دلار از بودجه عمومی به آنها کمک کرده و بدین ترتیب همزمان با بحران بزرگ مالی، با بحران بزرگ کسری بودجه هم مواجه شدند. برای جبران کسری، فشارها به مردم منتقل شد. مثلا حوزه آموزش که کم هزینه و بعضی جاها رایگان بود پولی شد. هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان به شدت بالا رفت. خدمات بیمه‌ای کاهش شدید پیدا کردند. اخراج‌ها افزایش و حقوق‌ها کاهش پیدا کردند. سن بازنشستگی بالا رفت و از ۳۰ به ۳۵ سال کار رسید. مجموع این اقدامات و موارد متعدد دیگر، باعث فشار شدیدی به خانواده‌ها شد. نتیجه این قدامات افزایش بسیار زیاد آمار مراجعان به خیریه‌ها و مراکز اعانه‌ی عمومی بود. اما ما در ایران تا کنون چنین سیستمی را نداشته، نداریم و نخواهیم دشت. چرا که اقتصادی با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار زیاد داریم که البته هنوز به فعلیت نرسیده‌اند. اقتصاد ریاضتی در کشورهایی اتفاق می‌افتد که معمولا دو خصوصیت دارند؛ یکی اینکه دولت به دنبال تامین هزینه‌های خود به هر صورتی است. و این هزینه‌ها معمولا برای تامین منافع سرمایه‌دارن بزرگ و جنگ‌ها به مصرف می‌رسند. و دوم هم کشورهایی که ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل متنوعی برای تامین هزینه‌های خود ندارند. که ما هیچکدام از این دو ویژگی را نداریم. خصوصا این‌که هم اکنون حدود ۹۰درصد ظرفیت اقتصادی ما هنوز دست نخورده باقی مانده است! در مقابل و فهرست‌وار، می‌توان موارد زیر را مهم‌ترین اقدامات در اقتصاد مقاومتی برشمرد؛ فهرستی که غالب موارد آن در تقابل با اقتصاد ریاضتی قرار دارد:

• رهایی از اقتصاد نفتی
• جهش در خودکفایی
• تقویت بنیان تولید داخلی
• تقویت بنیان تولید علم و فناوری
• تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
• تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران
• پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد (بازار پولی و مالی ) بر بخش حقیقی
• پرهيز از واردات لجام گسیخته ، بعنوان دشمن اقتصاد مقاومتی

علی حدادی – کارشناس مسائل سیاسی و فرماندار سابق ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهار باغ

یک دیدگاه