۹ دی؛ تجلی شعور، حماسه حضور

010
مقاومت در برابر ریاضت
دی ۲۱, ۱۳۹۴

۹ دی؛ تجلی شعور، حماسه حضور

9دی

برخی بر این باورند که هرچند مردم در شکل گیری و حتی تثبیت جمهوری اسلامی نقش عمده‌ ای داشتند، اما هرچه به جلو آمدیم، این نقش کاهش پیدا کرده و مردم از صحنه کنار گذاشته شدند. حضور مردم سراسر کشور در راهپیمایی ۹ دی ۸۸ نشان داد که هنوز هم مردم نقش اصلی را در ثبات و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

علی حدادی-کارشناس مسائل سیاسی/ قضاوت در مورد نظام‌ های مردم سالار، عموما بر اساس نقش مردم در روی کار آمدن، تثبیت و تداوم این‌ گونه نظام‌ ها صورت می‌گیرد. اما وقتی یک مرحله به عقب برگردیم، بحث اصلی بر سر تعریف این نظام‌ها شکل می‌گیرد.

در یک دسته بندی بسیار کلی، دو گروه تعریف برای نظام مردم سالار وجود دارد، گروه تعریف‌ های هنجاری و گروه تعریف ‎های رویه‌ ای و شکلی.

معتقدین به تعریف‌ های شکلی، مردم سالاری را سیستمی می‌دانند که در آن انتخابات به صورت دوره‌ ای برگزار شده و فرآیند گردش قدرت و دست به دست شدن مقامات، مسالمت‌آمیز انجام می‌گیرد. در مقابل هنجارگراها، معتقدند که صرف برگزاری منظم انتخابات و چرخش مسالمت‌ آمیز قدرت، نشانه‌ ای از وجود مردم سالاری نیست، بلکه شیوع و گسترش هنجارهای مردن سالارانه در سراسر ابعاد زندگی در یک جامعه است که نشان از مردم سالاری است. در واقع قدرت مردم برای نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف است که پویایی یک نظام را نشان می‌دهد.

در مورد جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماد پویایی نظام مردم ‌سالاری دینی، همواره دو شبهه در عرصه‌ های مختلف داخلی و بین المللی مطرح بوده است؛ نخست در حوزه تعریف؛ که مخالفان و منتقدان معتقد بوده اند که مردم سالاری در جمهوری اسلامی، صرفا رویه‌ ای و شکلی بوده و مردم به صورت منفعل، دوره به دوره در انتخابات شرکت کرده و رای می‌داده‌ اند و این نشان از مردم سالاری نیست. اما اتفاقات پس از انتخابات خرداد ۸۸ نشان داد که مردم نه تنها منفعل نبوده، بلکه حاضرند برای دفاع از حق خویش در تعیین سرنوشت، ۸ ماه دفاع مقدس را در مقابل تمام دنیای زر و زور و تزویر تحمل نمایند و در انتها نیز با حماسه حضور ۹ دی در ۸۸، تجلی شعور خود را در پویایی نظام مردم سالاری دینی به نمایش بگذارند.

شبهه دوم هم به نقش مردم در تداوم یک نظام مربوط می‌شود. برخی بر این نظرند که هرچند مردم در شکل گیری و حتی تثبیت جمهوری اسلامی نقش عمده‌ای داشتند، اما هرچه به جلو آمدیم، این نقش کاهش پیدا کرده و مردم از صحنه کنار گذاشته شدند. حضور پر شور و شعور مردم سراسر کشور در راهپیمایی ۹ دی ۸۸ نشان داد که هنوز هم مردم نقش اصلی را در ثبات و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

در شرایطی که دسیسه‌ گران بین‌ المللی و فتنه انگیزان و فریب خوردگان داخلی دست به دست هم داده و منتظر بودند با جدایی مردم از حاکمیت، ضربه‌ های آخر خود را وارد کنند، حماسه شکوه انگیز ۹ دی ۸۸، همچون آب سردی بود بر پیکر نفاق افکنان؛ و تجدید پیمانی دوباره میان صاحبان اصلی این انقلاب با راهبر و راهنمای آنها، جانشین فرزانه رهبر کبیر نقلاب، ولی معظم فقیه، حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای (مدظله).

یک دیدگاه