افتتاح آسفالت جاده روستاهای سرهه و سنج

پایگاه اطلاع رسانی علی حدادی

یک دیدگاه