دکتر علی حدادی ×

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی:

راهکارهای جایگزین فروش نفت خام در اقتصاد ایران

مدیر اسفند 29, 1399 0
راهکارهای جایگزین فروش نفت خام در اقتصاد ایران
علی‌حدادی از گزینه های جایگزین فروش نفت خام در بودجه می گوید

29 اسفند 1399

علی‌حدادی از گزینه های جایگزین فروش نفت خام در بودجه می گوید:

برنامه میراث آینده به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت از شبکه چهار سیما